Kartlegging Vokal

Velg prøven, som læreren din har åpnet, nedenfor. Når du har besvart oppgavene så godt du klarer, klikker du på INNLEVERING og sender besvarelsen til læreren din.
 

Tusen Millioner 1-4

Helårsprøver (stengt - åpnes i mai 2015):

Helårsprøve 1. trinn

Helårsprøve 2. trinn

Helårsprøve 3. trinn

Helårsprøve 4. trinn

 

Halvårsprøver (engangskode):

Halvårsprøve 1. trinn

Halvårsprøve 2. trinn

Halvårsprøve 3. trinn

Halvårdprøve 4. trinn

 

Halvårsprøver (Feide):

Halvårsprøve 1. trinn

Halvårsprøve 2. trinn

Halvårsprøve 3. trinn

Halvårsprøve 4. trinn

 

Tusen millioner 5-7

Helårsprøver (stengt - åpnes i mai 2015):

Helårsprøve 6. trinn

Helårsprøve 7. trinn

 

Halvårsprøver (engangskode):

Halvårsprøve 5. trinn

Halvårsprøve 6. trinn

Halvårsprøve 7. trinn

 

Halvårsprøver (Feide)

Halvårsprøve 5. trinn

Halvårsprøve 6. trinn

Halvårsprøve 7. trinn

Tilbake til forsiden