Kjøp og administrasjon av lisenser

Før du kan bestille lisens, må du være registrert på www.cdu.no som lærer ved skolen din. Når du er registrert, kan du bestille lærerlisenser og elevlisenser her. Legg i handlekurven på vanlig måte.

Både elevlisens og lærerlisens er «enbrukerlisenser», som betyr at lisensen gjelder for én unik bruker. Skolen oppretter selv sine brukere gjennom Min side på cdu.no, og knytter brukerne (lærere og elever) til de lisensene skolen har kjøpt når læremidlet skal tas i bruk. Lisenser kjøpes for et skoleår og gjelder fram til skolestart påfølgende skoleår. All brukeradministrasjon og lisensdisponering skjer på Min side av innlogget lærer eller administrator.

En lærer kan opprette seg selv som bruker og tildele seg selv en lisens. Elever må opprettes som brukere og kobles til lisens av lærer eller administrator.

Tilbake til forsiden