Om Tusen millioner 1-4

Den nye utgaven av Tusen millioner 1-4 gir elever og lærere de verktøyene de trenger for å nå kompetansemålene i K06. Kompetansemålene er brutt ned til konkrete delmål, og den sikre progresjonen er justert og tilpasset de nasjonale prøvene i matematikk for barnetrinnet.

Dette er nytt:
 

  • Nytt nettsted med oppgaver knyttet til kapitlene i lærebøkene (Regnehuset), oppgaver sortert etter emner (Regneskipet), morsomme spill og ressurser for læreren

  • Tavlebøker
  • Ny bok, Jeg regner nøtter, for elever fra 2. til 4. trinn som trenger ekstra utfordringer
  • Nytt design og nye illustrasjoner
  • Nye lærerveiledninger med faksimile av hvert oppslag i grunnbøkene

Tilbake til forsiden